Klaszter

Egy klaszter nem konzorcium annak ellenére, hogy itt is több cég működik együtt. A konzorciummal ellentétben azonban - ahol a tagok egy konkrét projekt megvalósítása érdekében szervezik meg az együttműködést - a klaszter határozatlan időre jön létre, és célja több, az alapításkor még nem ismert projekt felkutatása és megvalósítása. További lényeges különbség az is, hogy míg egy konzorcium esetében az adott projekt megvalósításában minden tag részt vesz, addig a klaszter esetében nem szükséges minden tagnak minden projektben részt vennie.

A klaszter szerveződés kitűnő lehetőséget biztosít az azonos iparági vállalkozások működésének költséghatékony racionalizálására, egy magasabb szinten szervezett piaci növekedésre majd később egy korszerű logisztikai rendszer alkalmazására.

A VARDOMPOOL is tekinthető klaszternek, amelynek célja a saját szakmai arculat kialakítása, az egységes megjelenés a több munkanem kivitelezését igénylő projekteken vagy a médiákban és szükség esetén a szakmai, hatósági fórumokon. A szövetség nemcsak a tagjai számára, hanem a tagokhoz kötődő vállalkozások számára is előnyös, mivel javul azok versenyképessége, és így nőnek a jövedelmek, új és versenyképes vállalkozások jelennek meg és ezáltal is javul a foglalkoztatottság.

Természetesen a VARDOMPOOL klaszter nyitott a további csatlakozók előtt. Az új tagok felvételére a klaszter tagjai tesznek javaslatot és az előkészítő megbeszélések után egy közgyűlés során kerül tagfelvételük megszavazásra, vagy elutasításra.