Bálint Kert-Ész Kft

A társaság profilja rövid, egzakt szóösszetétellel nem fogalmazható meg. A megrendelők kertészeti
cégnek szokták nevezni bár tudják, hogy ez messze nem írja le megfelelően a cég szerteágazó, különféle szakértelmet igénylő tevékenységeinek körét. Rendezett környezetet építő, a meglévő élő és élettelen környezeti elemek együttesét egy magasabb minőségi kategóriába emelő felújítási tevékenységekkel foglakozó társaságként lehetne a céget leírni. Tevékenységeik szakágak szerinti megosztása:

  • föld és szikla munkák, átépítések
  • kő és beton térburkolat készítés
  • vízelvezetés, vízgazdálkodási csatornák kialakítása,
  • öntözési és drain rendszerek építése
  • kertészet, növény és fa telepítés, átültetés

A környezetépítés területén rendkívül széles körű megrendeléseket teljesít a cég, mint például a köztér átépítési, út és autópálya védő földvédművek és fásítások, sportlétesítmények verseny felületeinek kialakítása, komplett parképítési és kertépítési feladatok. Ide tartoznak még a méretüknél és összetettségüknél fogva a szakirányú állami megrendelések valamint a befektető társaságok által
szervezett nagyméretű építési beruházások részeként elvégzendő szakirányú projektrészek.

A cég széles tevékenységi körét nem lenne lehetséges folyamatosan magas színvonalon elvégezni egy állandóan cserélődő munkaerő állománnyal. Az évek során, tudatos válogatás eredményeként kialakult egy 15 fős állandó szakember csapat, akiket kiegészít a munkáktól függően alkalmazott, esetenként a 45 - 50 főt is elérő részmunkaidős kivitelezői létszám. Ugyancsak saját szervezeti kereten belül végzik a tervezési, kivitelezés előkészítési, építésvezetési, műszaki ellenőrzési, értékesítési munkát.

Teherszállító járművek, földmunka gépek és más nehézgépek kivételével rendelkezik a szükséges gépekkel, műszerekkel, szerszámokkal és eszközökkel mind a helyszíni felmérések mind a kivitelezési munkák elvégzéséhez. Amennyiben nehézgépekre is szükség van, akkor azt a munkafolyamatot alvállalkozóknak adják ki.

A tervező kapacitások a munkatársak évek során megszerzett tapasztalataira és képzettségére épít és komoly referenciákat hozott létre az elmúlt évtizedekben. A kivitelezések során igen sok olyan megoldás alakult ki, amelyek ugyan nem elégítik ki a jogilag levédhető szabadalom vagy know-how kritériumait, de meghatározzák egy kivitelezés végeredményét.