speciális építmény

A tagvállalatok az elmúlt években megfelelő gyakorlatot szereztek a valamilyen szempontból speciális építményeken végzendő munkák lebonyolításában.

Felfogásunk szerint a speciális építmények közé sorolásnak számos kritériuma van. Lehet, hogy az épület funkciója különleges, vagy az építmény elhelyezkedése egyedi, de ide soroljuk azt az építményt is, amelyiknél biztonsági szempontból kell különleges feltételeket betartani a munkavégzés megszervezése és lebonyolítása során.

Speciális a feladat akkor is, ha a felépítendő vagy felújítandó épületet, vagy annak egy részét nem az általában szokásos technológiával és célra kell elkészíteni, hanem egy teljesen eltérő koncepciót kell kivitelezni.